សូមស្វាគមន៍មកកាន់​ កាស៊ីណូអនឡាញធំជាងគេ​ មានជាង40ក្រុមហ៊ុនក្នុងវេបតែមួយ​​ លេងបានគ្រប់ហ្គេមទាំងអស់ ងាយស្រួលជាមួយ V8ABC      
$